DONATION/ WSPARCIE

I create my music on my own, your support will help me remain an artist and create more. What if you became a patron of my art? Every donation, as it used to be on Grodzka Street in Krakow, now thrown below  into my virtual cello case "Donate",  makes a difference.  Thank you for support. Much love for You, Andy   

Tworzę moją muzykę samodzielnie z własnych środków, Twoje wsparcie  pomoże mi pozostać artystą i tworzyć więcej. A gdybyś stał się mecenasem mojej sztuki? Każdy datek jak dawniej na ulicy Grodzkiej w Krakowie, teraz  wrzucony  do mojego wirtualnego  futerału wiolonczelowego poniżej " Donate", robi różnicę.  Dziękuję za wsparcie. Pełno miłości dla Was, Andy

Because after pressing the "donate" button options in Polish appear, I translate them into English.

Ustaw kwotę w PLN / set Value in PL (select)    

Then  3  possibility your support:      

1. Set this amount as a monthly donation  /   Zaznacz / ustaw tę kwotę jako miesięczną darowiznę 

2. Make a donation from pay pal  /  Przekaż darowiznę z pay pal              

3. Make a donation using a debit or credit card  /  Przekaż darowiznę przy użyciu karty debetowej lub kredytowej