SUPPORT FOR ANDY'S REHABILITATION AFTER STROKE / WSPARCIE NA REHABILITACJĘ ANDRZEJA PO UDARZE


Kochani, Andy Grabowski, wiolonczelista występujący na Grodzkiej, symbolu Krakowa, potrzebuje natychmiastowej pomocy. Artysta ostatnie tygodnie spędził pracując nad nowym albumem „Awakening the Earth. Together”, który miał przynieść nam nadzieję, miłość i dobrą energię w tych trudnych i dziwnych czasach. Andy chciał całą duszą i sercem przenieść wszystkich swoich fanów i przyjaciół do swojego magicznego świata. Bardzo chciał skończyć album przed świętami, aby jeszcze bardziej połączyć wszystkich ludzi. Niestety nie było to możliwe i jego pracę przerwał niespodziewany udar. W tej chwili Andy jest w ciężkim stanie, niedowład prawej części ciała, nadal nie mówi. Do wypadku doszło w jego rodzinnym domu, niestety był sam w tym trudnym momencie. Rodzina stara się zebrać środki na rehabilitację, która jest obecnie jedyną szansą na wyzdrowienie i normalne życie. Wierzymy, że razem pokonamy jego chorobę i za jakiś czas ponownie zgromadzimy się na Grodzkiej, słuchając magicznych i uzdrawiających duszę dzieł tego wrażliwego artysty. Jego żona Monika i 3,5-letnia córka Alicja walczą razem o drugie życie dla ukochanego Andrzeja i będą wdzięczni za Wasze wsparcie i pomoc. 

Andy Grabowski, a cellist who performs on Grodzka Street, a symbol of Krakow, needs your help immediately. The artist spent the last weeks working on the new album "Awakening the Earth. Together", which was to bring us hope, love and good energy in those difficult and strange times. Andy wanted with all his soul and heart to transfer all his fans and friends to his magical world. He really wanted to finish the album before Christmas, to connect all people even more. Unfortunately, it was not possible and his work was interrupted by an unexpected stroke. At the moment Andy is in a serious condition, paresis of the right part of his body, he still does not speak. The accident took place in his family home, but unfortunately, he was alone at this difficult moment. The family is trying to raise funds for rehabilitation, which is currently the only chance for recovery and a normal life. We believe that we will overcome his disease together and in some time, we will gather again at Grodzka Street, listening to the magical and soul-healing works of this sensitive artist. His wife Monika and 3,5-year-old daughter Alicja are fighting together for a second life for beloved Andrzej and will be grateful for your support and help. 

If you would like to support Andy - click on the link / Jeśli możesz wesprzeć zbiórkę na rehabilitację kliknij na link: 

https://zrzutka.pl/cka9ee 

You can also send funds directly to Andy's wife bank account/ Można również wysłać środki bezpośrednio na konto Andrzeja żony: 

Monika Liber - Grabowska 

PL 64 1030 0019 0109 8518 0472 8499  

SWIFT/BIC CODE CITIPLPX Bank Citi Handlowy 

NEW ALBUM CD RELEASE

„AWAKENING THE EARTH. TOGETHER”  

ORDER NOW ON ZRZUTKA.PL 

POWSTAJE NOWE CD

"AWAKENING THE EARTH. TOGETHER" 

ZAMÓW NA ZRZUTKA.PL  

NEWSLETTER