Concert at Piwnica pod Baranami Kraków 14.06.2015

It was a great concert ! I wait for video from, will realase soon. I 've got standing owation twice, thanks everybody for coming:-) My heart is with You.
To był cudowny koncert ! Czekam na video,wkrótce opublikuję fragmenty. Dostałem podwójną owację na stojąco, dziękuję wszystkim za przyjście -:) Moje serce jest z Wami.

Leave a comment

Add comment